ямар ч нйитлэлгүй

Сүүлийн үеийн мэдээллэл

Насны хишиг авах ахмад настнуудыг  өнөөдрөөс эхлэн бүртгэх юм байна. Ахмадууд харьяа дүүргийн хорооны халамжийн ажилтанд бүртгүүлж, Засгийн газраас баталсан өргөдлийн маягтыг бөгөлнө. Өргөдлийн...