Монгол Улсын иргэн Абдул Карим Забонтанаа Эрхэм Абдул Карим Забон танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 13/48 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Өмч хувьчлах комиссын 2015 оны 29 дүгээр тогтоолоор...

Сүүлийн үеийн мэдээллэл

ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ НӨХЦӨЛИЙН ТУХАЙ ЛАВЛАХ /2017 оны 2 дугаар сарын байдлаар/ Д/д Улс орон Зорчих нөхцөл Хүчин төгөлдөр болсон огноо Хэлбэр Иргэд визгүй зорчих орнууд 1  Беларусь 90 хүртэл хоног 2013.09.04 ЗГ хоорондын хэлэлцээр 2  Бразил 90 хүртэл хоног 2015.09.21 ЗГ...