7c4aab447c745bf90e4eef4d9c510806_4250

Сүүлийн үеийн мэдээллэл

Улсын Их хурал, аймаг, нийслэлийн сонгууль 2016 оны 6 сарын 29-ний өдөр болно. Энэхүү сонгуульд нэр дэвших эрхийн төлөө нам тус бүр дээрх өрсөлдөөн...